Comunicat a les formacions polítiques amb representació a l’Ajuntament

Comunicat  a totes les formacions polítiques que han obtingut representació al consistori i van donar suport a la carta oberta de Badalona som totes i tots durant la campanya electoral

La Plataforma Badalona som totes i tots davant els resultats electorals municipals volem recordar als partits polítics signants del manifest Badalona som totes i tots, que es van adherir a la carta dirigida als partits en motiu de la campanya electoral, i que han obtingut representació al nou Ajuntament, que:

Assumeixin la responsabilitat a la qual es van comprometre just a l’inici de la campanya electoral, posant-se al servei de la construcció d’una ciutat democràtica i plural en què tothom sigui respectat i on es treballi per la cohesió social. Per tant, demanem que en el moment de realitzar els pactes de ciutat tinguin en compte el contingut de la carta oberta a la qual van adherir-se, per tal que el govern que es formi no esquerdi la convivència ni afavoreixi la fractura social.

Demanem també que el govern entrant eviti propostes que enfrontin la ciutadania i relacionin incivisme i immigració, alhora que demanem mesures per combatre de forma eficaç els comportaments que vagin contra la convivència.  I recordem el compromís que van prendre les formacions signants del manifest en donar continuïtat als programes d’intervenció socioeducativa que s’han mostrat eficaços i, que les mesures derivades de la crisi econòmica no s’apliquin sobre aquests aspectes prioritaris.

Continuem oferint el nostre compromís i corresponsabilitat per continuar treballant en desfer estereotips i prejudicis, en promoure el coneixement, el respecte i el diàleg, i en treballar a favor d’actituds i comportaments socials positius i constructius.

Badalona, maig de 2011

Suport a la carta oberta de Badalona som totes i tots per les eleccions

Sis candidatures que es presenten a les eleccions municipals donen suport a la carta oberta per a la cohesió i la convivència de ‘Badalona som totes i tots’

Sis candidatures que concorren a les eleccions municipals a Badalona d’aquest diumenge, el PSC, CiU, ICV-EUiA, ERC-Accent-Reagrupament-JERC, Els Verds i la CUP, han donat suport a la carta presentada per ‘Badalona som totes i tots’ on es demanava responsabilitat als partits polítics en la gestió de la convivència. Aquesta carta, que es va fer pública en un acte celebrat dos dies abans de l’inici de la campanya electoral, compromet els partits polítics a actuar amb coherència i responsabilitat en les qüestions relacionades amb la cohesió social.

El document assumit per aquestes sis formacions denuncia la demagògia i l’oportunisme electoral que relaciona de forma indiscriminada incivisme i immigració, ja que no fa res més que incrementar la fractura social. Per tal d’evitar aquesta fractura, la plataforma demana als partits polítics un compromís estable amb els programes d’intervenció socioeducativa i per a joves.

La portaveu de ‘Badalona som totes i tots’, Dolors Sabater, valora positivament el suport públic d’aquestes formacions i recorda que “la plataforma farà seguiment del compliment d’aquests compromisos” alhora que “vetllarà perquè es compti amb les entitats a l’hora de treballar per la cohesió social a la nostra ciutat”. La portaveu de la plataforma afegeix que “és molt positiu que aquests partits polítics es comprometin a excercir responsabilitat davant de dinàmiques que fan trontollar la convivència” tot i que lamenta que no totes les formacions locals hagin assumit aquesta carta. Finalment, Sabater subratlla que “sigui quin sigui el govern que es formi a partir d’aquestes eleccions, la plataforma seguirà treballant per la cohesió i exigint responsabilitat política”.

Més info

Saps què diuen? Curs sobre convivència en diversitat, trencant tòpics i rumors

Us recordem que hi ha preparada una segona edició del curs ‘Saps què diuen?’ sobre convivència en diversitat:

Dies: Els dimecres, 25 de maig, 1 i 8 de juny de 19 a 21h

Lloc: Associació de Veïns La Pau (Pl. Illa dels Músics, s/n)
Dirigit a tots els membres de les entitats i organitzacions de Badalona som totes i tots
Inscripcions gratuïtes enviant un correu a badalonasomtots@gmail.com. Indiqueu nom, cognoms, entitat a la qual pertanyeu i grup al qual us inscriviu
Les places són limitades, es reservaran per ordre d’inscripció.

Carta oberta als partits polítics

Badalona som totes i tots es va reunir en plenari el dia 4 de maig a l’Ateneu de Sant Roc. Va presentar en roda de premsa la carta oberta als partits polítics que es presenten als comicis municipals del 2011 per demanar-los responsabilitat, coherència i compromís en les qüestions relacionades amb la convivència en la diversitat. Aquí teniu el document

Butlletí informatiu Badalona som totes i tots maig 2011

Surt el primer butlletí informatiu de Badalona som totes i tots. Per accedir-hi cliqueu aquí

Convocatòria de plenari Badalona som totes i tots

El proper plenari de Badalona som totes i tots és el dimecres dia 4 de maig a les 19h a l’Ateneu de Sant Roc. Aquí teniu l’ordre del dia de la reunió.

Us hi esperem!

Saps què diuen? Curs sobre convivència en diversitat, trencant tòpics i rumors

Badalona som totes i tots organitza un curs sobre rumors per tal de promoure la convivència en diversitat

Saps què diuen?
Curs sobre convivència en diversitat, trencant tòpics i rumors

“El nostre compromís i corresponsabilitat en desfer estereotips i prejudicis, en promoure el coneixement, el respecte i el diàleg, i en treballar a favor d’actituds socials positives i constructives.” Manifest, Badalona som totes i tots.

Curs de Rumors Grup 1:
Dies:    Els dimecres, 30 de març, 6 i 13 d’abril de 19 a 21h

Lloc:    Associació de Veïns del Centre (Magatzem, 37)

Curs de Rumors Grup 2:
Dies:    Els dimecres, 25 de maig, 1 i 8 de juny de 19 a 21h

Lloc:    Associació de Veïns La Pau (Pl. Illa dels Músics, s/n)

  • Dirigit a tots els membres de les entitats i organitzacions de Badalona som totes i tots
  • Inscripcions gratuïtes enviant un correu a badalonasomtots@gmail.com. Indiqueu nom, cognoms, entitat a la qual pertanyeu i grup al qual us inscriviu
  • Les places són limitades, es reservaran per ordre d’inscripció

Més info

Adhesions de Badalona som totes i tots

Badalona som totes i tots s’adhereix a Diguem Prou! i a  Unitat contra el feixisme.

Acords assemblea i jornada de treball 19-02-2011

El passat 19 de febrer de 2011 es va celebrar l’assemblea i jornada de treball de Badalona som totes i tots al Centre Cívic La Salut. Aquí podeu llegir els acords que es van prendre. Acords assemblea 19-02-11

A Badalona som 220.000 veïns i veïnes, totes i tots

No ens deixem enganyar per les mentides electoralistes
Des de la Plataforma Badalona som totes i tots fem una crida a la població per alertar-la que davant la campanya electoral a les properes eleccions municipals, en el context actual de crisi econòmica que tant afecta la nostra ciutat, hi ha el risc que certes formacions polítiques facin demagògia i usin mentides i rumors per aconseguir vots. Fer això és posar en joc aspectes importants per a la convivència i la cohesió de la nostra ciutat, generar dinàmiques perilloses contràries al treball en pro del respecte i el diàleg necessaris per millorar les relacions entre les persones. Les mentides i els rumors sovint pretenen responsabilitzar les persones més febles i vulnerables de la situació de crisi econòmica, quan els veritables responsables d’aquesta han estat l’especulació i el poder mal gestionat.

Assolir una bona convivència en la diversitat implica a tothom, sense excepció, i des de les entitats cal un compromís proactiu

Cal tenir present que els canvis socials no són casuals ni involuntaris. Es tracta, doncs, de prendre consciència de la necessitat d’una reflexió social sobre el concepte: “a situacions noves, respostes noves”. La convivència en la diversitat exigeix per part de tots els agents socials (partits, associacions, mitjans de comunicació, entitats religioses, escoles, serveis socials, sanitaris…) la capacitat de fer un treball social en xarxa. Assolir la convivència és tasca de tots, cadascú des de la seva especificitat. El repte per a la societat, -i la Plataforma Badalona som totes i tots hi està compromesa- serà buscar i proposar aquestes noves estratègies socials que impliquin a tothom. Les organitzacions polítiques i econòmiques, associacions, moviments veïnals etc. hem de treballar des de la
solidesa i la convicció dels principis de convivència, participació i reponsabilitat, contribuint a debilitar els prejudicis i refermant que els drets humans són indiscutibles i tots i totes els hem de respectar i defensar. Des de ‘Badalona som totes i tots’ defensem una ciutat acollidora, participativa, EDUCADORA -des de tots els estaments i organitzacions- i que
sàpiga trobar a través de l’opinió i el debat noves formes de conviure per aconseguir una ciutat cada dia millor, i de la que tots i totes sentim orgull de pertinença.

El comportament i el lideratge polític no han de posar en perill la convivència
Totes les formacions polítiques amb representació local van prendre un compromís públic el 24 de febrer de 2007 en signar el Pacte local per a la Convivència i el Civisme, aprovat pel Consell de Ciutat, i ratificant-lo en el Ple Municipal del 27 d’abril de 2010. Amb aquest Pacte les formacions assumien el compromís que recull el manifest ‘Badalona som totes i tots’ d’exercir el seu lideratge polític de forma responsable per tal de garantir que els seus interessos particulars no posin en perill la construcció d’una ciutat democràtica i plural en què tothom sigui respectat.

Des del ‘Badalona som totes i tots’ també exigim als partits responsabilitat i coherència en el seus discursos i comportament polític, i que evitin propostes que generin i enfrontin la ciutadania, esquerdin la convivència a la ciutat i afavoreixin la fractura social.

En temps difícils, sempre és més fàcil fer demagògia que aportar noves idees constructives. Per això és important aclarir alguns conceptes i no oblidar que:
· El respecte a les normes bàsiques de convivència i civisme és fonamental per a l’harmonia de qualsevol societat, per a fer efectiva la igualtat de drets i deures entre tota la ciutadania i per evitar situacions de vulneració dels principis bàsics de benestar personal, familiar i social. L’article 1r de la Declaració Universal dels Drets Humans diu que ”Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets”. També la Carta dels Drets Fonamentals de l’Unió Europea defensa el respecte i la inviolabilitat de la dignitat de les persones.

· L’exigència del compliment d’aquestes normes afecta a tota la població, sense distinció, i quan es donen situacions difícils de convivència diària des d’una escala de veïns o a l’espai públic, cal treballar des de tots els àmbits, posant èmfasi en les tasques educatives, de prevenció, mediació i resolució dels conflictes, i fent ús dels mecanismes de què disposa l’administració per obligar al
compliment de les normes, quan aquest sigui el cas. Hem d’exigir mesures possibles i necessàries per combatre de forma correcta i eficaç els comportaments incívics, sigui qui sigui qui els realitzi. I hem d’evitar a priori desigualtats en les conseqüències de les infraccions. Davant la llei i les normes, igualtat de condicions per a tothom, ni privilegis ni discriminació.

· És absolutament irresponsable i provocador, i cal evitar-ho des de tots els àmbits, el fet de barrejar conceptes com incivisme i delinqüència, i més el fet de relacionar-los directament amb un conjunt concret de població, ja sigui pel territori on es viu, per la llengua que es parla, per la religió o ideologia política que es professa o per l’origen que es té. Estigmatitzar i criminalitzar qualsevol persona no per les seves accions sinó per les seves característiques, sense donar-li dret a la presumpció d’innocència, és una vulneració dels nostres drets fonamentals, dels drets de tots. (De la mateixa manera que seria injust, i inoportú titllar, per exemple, tots els càrrecs públics electes de corruptes o delinqüents pel fet que alguns polítics han comès importants delictes i fraus; o seria injust jutjar un partit polític concret, tot sencer, pels delictes que ha comès un o diversos dels seus membres).

· La persecució dels delictes és un mecanisme essencial per garantir la defensa dels drets humans i la convivència i s’ha d’aplicar sobre la població sense cap tipus de distinció, sense favoritismes però tampoc amb discriminacions. Amb eficàcia, determinació i equitat.

Badalona, febrer de 2011