Monthly Archives: Març 2011

Saps què diuen? Curs sobre convivència en diversitat, trencant tòpics i rumors

Badalona som totes i tots organitza un curs sobre rumors per tal de promoure la convivència en diversitat

Saps què diuen?
Curs sobre convivència en diversitat, trencant tòpics i rumors

“El nostre compromís i corresponsabilitat en desfer estereotips i prejudicis, en promoure el coneixement, el respecte i el diàleg, i en treballar a favor d’actituds socials positives i constructives.” Manifest, Badalona som totes i tots.

Curs de Rumors Grup 1:
Dies:    Els dimecres, 30 de març, 6 i 13 d’abril de 19 a 21h

Lloc:    Associació de Veïns del Centre (Magatzem, 37)

Curs de Rumors Grup 2:
Dies:    Els dimecres, 25 de maig, 1 i 8 de juny de 19 a 21h

Lloc:    Associació de Veïns La Pau (Pl. Illa dels Músics, s/n)

  • Dirigit a tots els membres de les entitats i organitzacions de Badalona som totes i tots
  • Inscripcions gratuïtes enviant un correu a badalonasomtots@gmail.com. Indiqueu nom, cognoms, entitat a la qual pertanyeu i grup al qual us inscriviu
  • Les places són limitades, es reservaran per ordre d’inscripció

Més info

Adhesions de Badalona som totes i tots

Badalona som totes i tots s’adhereix a Diguem Prou! i a  Unitat contra el feixisme.

Acords assemblea i jornada de treball 19-02-2011

El passat 19 de febrer de 2011 es va celebrar l’assemblea i jornada de treball de Badalona som totes i tots al Centre Cívic La Salut. Aquí podeu llegir els acords que es van prendre. Acords assemblea 19-02-11

A Badalona som 220.000 veïns i veïnes, totes i tots

No ens deixem enganyar per les mentides electoralistes
Des de la Plataforma Badalona som totes i tots fem una crida a la població per alertar-la que davant la campanya electoral a les properes eleccions municipals, en el context actual de crisi econòmica que tant afecta la nostra ciutat, hi ha el risc que certes formacions polítiques facin demagògia i usin mentides i rumors per aconseguir vots. Fer això és posar en joc aspectes importants per a la convivència i la cohesió de la nostra ciutat, generar dinàmiques perilloses contràries al treball en pro del respecte i el diàleg necessaris per millorar les relacions entre les persones. Les mentides i els rumors sovint pretenen responsabilitzar les persones més febles i vulnerables de la situació de crisi econòmica, quan els veritables responsables d’aquesta han estat l’especulació i el poder mal gestionat.

Assolir una bona convivència en la diversitat implica a tothom, sense excepció, i des de les entitats cal un compromís proactiu

Cal tenir present que els canvis socials no són casuals ni involuntaris. Es tracta, doncs, de prendre consciència de la necessitat d’una reflexió social sobre el concepte: “a situacions noves, respostes noves”. La convivència en la diversitat exigeix per part de tots els agents socials (partits, associacions, mitjans de comunicació, entitats religioses, escoles, serveis socials, sanitaris…) la capacitat de fer un treball social en xarxa. Assolir la convivència és tasca de tots, cadascú des de la seva especificitat. El repte per a la societat, -i la Plataforma Badalona som totes i tots hi està compromesa- serà buscar i proposar aquestes noves estratègies socials que impliquin a tothom. Les organitzacions polítiques i econòmiques, associacions, moviments veïnals etc. hem de treballar des de la
solidesa i la convicció dels principis de convivència, participació i reponsabilitat, contribuint a debilitar els prejudicis i refermant que els drets humans són indiscutibles i tots i totes els hem de respectar i defensar. Des de ‘Badalona som totes i tots’ defensem una ciutat acollidora, participativa, EDUCADORA -des de tots els estaments i organitzacions- i que
sàpiga trobar a través de l’opinió i el debat noves formes de conviure per aconseguir una ciutat cada dia millor, i de la que tots i totes sentim orgull de pertinença.

El comportament i el lideratge polític no han de posar en perill la convivència
Totes les formacions polítiques amb representació local van prendre un compromís públic el 24 de febrer de 2007 en signar el Pacte local per a la Convivència i el Civisme, aprovat pel Consell de Ciutat, i ratificant-lo en el Ple Municipal del 27 d’abril de 2010. Amb aquest Pacte les formacions assumien el compromís que recull el manifest ‘Badalona som totes i tots’ d’exercir el seu lideratge polític de forma responsable per tal de garantir que els seus interessos particulars no posin en perill la construcció d’una ciutat democràtica i plural en què tothom sigui respectat.

Des del ‘Badalona som totes i tots’ també exigim als partits responsabilitat i coherència en el seus discursos i comportament polític, i que evitin propostes que generin i enfrontin la ciutadania, esquerdin la convivència a la ciutat i afavoreixin la fractura social.

En temps difícils, sempre és més fàcil fer demagògia que aportar noves idees constructives. Per això és important aclarir alguns conceptes i no oblidar que:
· El respecte a les normes bàsiques de convivència i civisme és fonamental per a l’harmonia de qualsevol societat, per a fer efectiva la igualtat de drets i deures entre tota la ciutadania i per evitar situacions de vulneració dels principis bàsics de benestar personal, familiar i social. L’article 1r de la Declaració Universal dels Drets Humans diu que ”Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets”. També la Carta dels Drets Fonamentals de l’Unió Europea defensa el respecte i la inviolabilitat de la dignitat de les persones.

· L’exigència del compliment d’aquestes normes afecta a tota la població, sense distinció, i quan es donen situacions difícils de convivència diària des d’una escala de veïns o a l’espai públic, cal treballar des de tots els àmbits, posant èmfasi en les tasques educatives, de prevenció, mediació i resolució dels conflictes, i fent ús dels mecanismes de què disposa l’administració per obligar al
compliment de les normes, quan aquest sigui el cas. Hem d’exigir mesures possibles i necessàries per combatre de forma correcta i eficaç els comportaments incívics, sigui qui sigui qui els realitzi. I hem d’evitar a priori desigualtats en les conseqüències de les infraccions. Davant la llei i les normes, igualtat de condicions per a tothom, ni privilegis ni discriminació.

· És absolutament irresponsable i provocador, i cal evitar-ho des de tots els àmbits, el fet de barrejar conceptes com incivisme i delinqüència, i més el fet de relacionar-los directament amb un conjunt concret de població, ja sigui pel territori on es viu, per la llengua que es parla, per la religió o ideologia política que es professa o per l’origen que es té. Estigmatitzar i criminalitzar qualsevol persona no per les seves accions sinó per les seves característiques, sense donar-li dret a la presumpció d’innocència, és una vulneració dels nostres drets fonamentals, dels drets de tots. (De la mateixa manera que seria injust, i inoportú titllar, per exemple, tots els càrrecs públics electes de corruptes o delinqüents pel fet que alguns polítics han comès importants delictes i fraus; o seria injust jutjar un partit polític concret, tot sencer, pels delictes que ha comès un o diversos dels seus membres).

· La persecució dels delictes és un mecanisme essencial per garantir la defensa dels drets humans i la convivència i s’ha d’aplicar sobre la població sense cap tipus de distinció, sense favoritismes però tampoc amb discriminacions. Amb eficàcia, determinació i equitat.

Badalona, febrer de 2011