Yearly Archives: 2009

Jornada de treball de les entitats signants

‘Reptes, oportunitats i prioritats per a la cohesió social a Badalona. Reflexió sobre el contingut del manifest’
Dissabte 17 d’octubre (de 9.30 a 13.30h) al Centre Cívic Can Cabanyes (Rambla Sant Joan, 59-77)

Convocatòria a totes les entitats signants del manifest ‘Badalona som totes i tots’

Per tal d’enfortir la xarxa d’entitats i avançar en la línia del que defineix el manifest Badalona som totes i tots, i tal i com es va acordar en la reunió celebrada el passat mes de juliol, es convoca una jornada de treball entre totes les entitats signants per tal de posar en comú els punts de vista, les reflexions i anàlisis al voltant de les experiències de treball qüotidià i els problemes amb què ens trobem, l’intercanvi de bones pràctiques, i les propostes concretes que cal impulsar a la ciutat per fer possible que el que hem signat al manifest es compleixi. Una jornada per conèixer i reconèixer la tasca que cada entitat duu a terme a favor de la cohesió social a la ciutat.

HORARI DE LA JORNADA:

9.30h a 10h: Arribada i acollida. Lliurement i recollida de fulls de signatures*
10h, a 10.30h: Presentació de la jornada i dinàmica inicial
10.30h a 12h: Treball per grups: reptes, oportunitats i prioritats**
12h a 12.30h: Pausa cafè i dinàmica interentitats
12.30h a 13.30: Posada en comú, debat i conclusions

Us agrairíem que confirméssiu la vostra assistència (i, si és possible, el nom de les persones participants) a : badalonasomtots@gmail.com
Més informació: https://bdnsomtots.wordpress.com

*Totes aquelles entitats que tingueu fulls de signatures omplerts, us agrairíem que en els lliuréssiu el dia de la Jornada. Així mateix, aquell mateix dia es podran recollir més fulls de signatures per seguir amb la campanya.
** Com que es faran tres grups de treball, seria molt interessant que de cada entitat hi prenguessin part, com a mínim, tres persones; així, cada grup comptaria amb la participació d’una persona de cada entitat

Badalona som tots (totes i tots!)

Les entitats sotasignants,

MANIFESTEM QUE:


Badalona ha experimentat els darrers anys un canvi social i demogràfic, fruit de diferents processos migratoris, que ha fet canviar la ciutat. L’arribada de persones procedents d’altres països s’ha de tenir en consideració perquè és un factor important que, com d’altres, influeix en l’economia local, en les necessitats socials, en el pluralisme cultural i religiós, en la prestació dels serveis públics i en qüestions relacionades amb la percepció de la ciutat que provoca aquesta nova composició social.

Aquesta nova realitat, que sovint es viu amb inquietud – fruit de la comprensible dificultat per assimilar els canvis i, sobretot, perquè s’afegeix a situacions socioeconòmiques insatisfactòries que ja existien prèviament a la ciutat– també és, innegablement, una oportunitat. La gestió d’aquesta situació és un repte comú entre les administracions, els agents socials i econòmics, i els ciutadans i ciutadanes en general.

El futur que volem per Badalona persegueix l’objectiu d’assolir la cohesió social i la ciutadania, entesa com a espai comú de convivència i de referència per a tothom, i com a estatus jurídic que estableix els drets i els deures de les persones davant la col·lectivitat. En aquest futur de cohesió és necessari compartir els valors, la llengua, els principis democràtics i unes pautes de comportament.

Aquest compromís per la cohesió esdevé estratègic per a Badalona i reclama obrir una etapa de concertació social, institucional i política.

És per poder donar resposta a aquests reptes que


ACORDEM:


. El nostre compromís i corresponsabilitat en desfer estereotips i prejudicis, en promoure el coneixement, el respecte i el diàleg, i en treballar a favor d’actituds socials positives i constructives.

. La defensa d’un model de ciutat basat en la cohesió social, en la convivència, en els drets i els deures de tota la ciutadania, en la reducció de desigualtats i la igualtat d’oportunitats; que respongui a les noves necessitats i els canvis que comporta l’arribada de nouvinguts i, de forma més àmplia, als reptes que planteja la diversitat mateixa, que no només és fruit de la immigració sinó que és característica intrínseca de tota societat.

. Treballar de manera conjunta i complementària per a la integració de les persones nouvingudes en el marc del respecte pel nostre sistema de valors democràtics, constitucionals, socials i jurídics, garantint els drets i els deures de tota la ciutadania, sense cap tipus de discriminació per qüestions de gènere, origen, condició ni religió. I posar al centre de la nostra acció tant l’acollida i la inserció de les persones nouvingudes com el respecte per la diferència i el reconeixement positiu de la diversitat

. Exigir a l’Ajuntament que incorpori aquest model i aquests objectius com a prioritat de la seva acció política, que treballi també conjuntament i complementàriament amb la societat civil i que la prestació de serveis es faci garantint la reducció de desigualtats així com la igualtat d’oportunitats de tots els ciutadans de Badalona. Demanar a la resta d’administracions i institucions públiques catalanes i estatals que reconeguin aquesta voluntat d’acció i hi donin suport.

. Demanar a totes les entitats i agents que tenen algun lideratge a la ciutat –ja sigui polític, econòmic, social, religiós o ideològic- que l’exerceixin de forma responsable, per tal que els seus interessos particulars no posin en perill la construcció d’una ciutat democràtica i plural en què tothom sigui respectat, d’acord amb allò subscrit en el “Pacte local per la convivència i el civisme” aprovat en el Consell de Ciutat, el 24 de febrer de 2007.

. Constituir-nos com a grup per treballar conjuntament per aquests objectius, així com per donar resposta a qualsevol agressió contra la convivència i la cohesió social que es pugui produir a Badalona.

. Demanar als mitjans de comunicació una actitud crítica i responsable, que no refermi estereotips i que treballi en favor de la cohesió social.

. Demanar l’adhesió a aquest compromís amb Badalona a la resta d’organitzacions i persones de la ciutat.

Signen, les entitats promotores: ARSIS, Ateneu de Sant Roc, La Rotllana, La Mussara, AMICS, Fundació Salut Alta, Òmnium Cultural, Espai Jove de Converses Interculturals, Naday-E-Pakistan, Associació Projecte Musivari, Associació Cultural Popular Xinesa

Badalona, abril de 2009

Presentació pública del manifest

Aquest dimecres 29 d’abril a les 19h30 es farà la presentació pública del manifest ‘Badalona som tots’ per a la cohesió social, el respecte a totes les llengües i cultures que conviuen a la ciutat i la llibertat de culte. L’acte tindrà lloc al Centre Cívic de Sant Roc (C/ Sant Joan Evangelista, s/n de Badalona), al mateix edifici que la biblioteca i el Mercat del barri.

Una breu xerrada introductòria de l’escriptor i historiador local Emili Ferrando donarà pas a la lectura i signatura pública del manifest per part de les entitats promotores.

Seguidament, totes aquelles entitats que s’hi vulguin adherir, podran fer-ho allà mateix.

A partir de dimecres al vespre, aquest mateix bloc penjarà el ‘manifest’ i tothom qui ho vulgui s’hi podrà adherir.

Badalona som totes i tots! No falteu a la cita d’aquest vespre!